Oferujemy kompleksowe usługi projektowe w zakresie architektury i urządzania wnętrz. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami branżowymi, wykonawcami i dostawcami.

  

usługi analityczno- studialne

 • pozyskanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach zabudowy nieruchomości
 • ocena nieruchomości pod kątem realizacji zamierzenia inwestycyjnego
 • ustalenie programu funkcjonalnego-przestrzennego przyszłej inwestycji
 • opracowania analiz chłonności i studiów wykonalności

 

usługi projektowe

 • zapewnienie udziału projektantów branżowych (których udział wynika z charakterystyki projektu)
 • opracowania koncepcyjne z rozwiązaniami wariantowymi
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • opracowania rozwiązań szczegółowych i rysunków warsztatowych

 

usługi powiernicze

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie inwestora
 • sprawowanie nadzorów
 • uczestnictwo w pracach związanych z odbiorami

  

Na każdym etapie służymy naszym Klientom wiedzą i pomocą z zakresu doboru materiałów i produktów a także wyboru i nadzoru wykonawców.